شیر کنترل موتوری دانفوس

شیرهای کنترل موتوری دانفوس (MCV) در تمامی ساختمان ها و کاربردها تضمین کننده بهترین کیفیت و راندمان هستند. این شیرها در تهویه مطبوع، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مرکزی و منطقه ای کنترل دقیق و پایدار آب، مخلوط آب و گلیکول و همچنین بخار آب را فراهم می کنند، که این امر به نوبه خود باعث بهبود کنترل دمای فضا و همچنین افزایش بهره‌وری انرژی سیستم می‌شوند که نهایتا همه این موارد باعث آسایش حرارتی بهتر ساکنین می گردد.

کمپانی دانفوس محدوده وسیع و جامعی از شیرهای کنترلی و محرک‌ها را برای تمامی کاربردها ارائه می‌دهد. رنج شیرهای کنترلی دانفوس شامل طراحی نرمال و همینطور طراحی تعدیل کننده فشار هستند که برای تمامی مصارف مورد نیاز قابل استفاده می باشند.