دویست میلیون از پمپ‌های سیرکوله در سراسر جهان کم بازده هستند

دویست میلیون از پمپ‌های سیرکوله در سراسر جهان کم بازده هستند

آیا می‌دانستید که دویست میلیون از پمپ‌های سیرکوله موجود در سراسر جهان دارای بازدهی کمی هستند که تنها صد میلیون از این پمپ‌ها در اروپا قرار گرفته‌اند؟ خبر خوب این است که بدون نیاز به تلاش زیاد می‌توانید یشترین نقش...