کنترل و بالانس هیدرونیک دانفوس

محصولات کنترل و بالانس هیدرونیک دانفوس در انواع سیستم های توزیع جریان ثابت و جریان متغیر کاربرد دارد. این محصولات که شامل شیرهای بالانسینگ دستی و شیرهای کنترل و بالانس مستقل از فشار (PICV) می باشند، جهت رسیدن به جریان دقیق طراحی در بخش های مختلف سیستم و جلوگیری از ایجاد جریان مازاد استفاده می گردد. نتیجه استفاده ازین شیرآلات آسایش حرارتی در فضاها با حفظ نقطه تنظیم مطلوب و صرفه جویی در مصرف انرژی سیستم می باشد.