ترموستات رادیاتور دانفوس

ترموستات رادیاتوری دانفوس مدل RAS-C

ترموستات رادیاتوری دانفوس سری RAS-C
محدوده نقطه تنظیم دما

8-28°C

نوع سنسور

داخلی

رنگ

سفید

توضیحات

ترموستات رادیاتوری دانفوس سری RAS-C قابل نصب بر روی انواع رادیاتور بوده و منجر به توزیع یکنواخت دما در فضای مورد استفاده می گردد.

خانواده محصول