برگزاری جشنِ 11همین سالگرد تاسیس شرکت آبتین

این مراسم که با حضور تمامی متخصصان و پرسنل فعال شرکت آبتین، در رستوران زنجیره ای شاندیز تهران(شعبه شریعتی) برگزار گردید. در این گرد همایی پنج ساعته، مدیران مجموعه اهداف آتی را بررسی و تنظیم نمودند.
در ادامه از خدمات و زحمات مرحوم مغفور، جناب مهندس حمید وکیلی تجلیل بعمل آمد. همچنین همسر محترم با نقل خاطراتی از ایشان، یاد او را زنده نگاه داشتند. در پایان نیز با اهدای، هدایایی ارزنده از فعالیت و تلاش پرسنل قدر دانی شد.