شرکت آبتین نـماینده رسمـی محصولات: گرانـدفوس، دانـفوس، زیـلمت درایـران

تکنسین های کار آزموده، دوره دیده و حرفه ای بخش خدمات پس از فروش آبتین از طریق سایت، تلفن، و کانالهای اجتماعی همواره در اسرع وقت آماده خدمت رسانی به مشتریان بوده و هستند.

گروه تجاری آبتین با سرمایه گذاری بسیار هنگفتی در بخش خدمات پس از فروش، اعم از پرسنل مجرب و فنی و همچنین انبار بسیار گسترده و غنی از لوازم جانبی و یدکی تلاش دارند تا کلیه لوازم مصرفی، محصولات گراندفوس، دانفوس و زیلمت را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. بزرگترین پروژه های تجاری، اداری، صنعتی و … در ایران که با کیفیت ترین الکتروپمپ های دیتا (یعنی گراندفوس) را از شرکت آبتین تهیه نموده اند، به محض بروز کوچکترین مشکل در اولین ارتباط با مرکز آبتین سرویس از راهنمایی تکنیسین ها و همچنین خدمات گسترده پس از فروش بهره مند خواهند شد.

صدای مشتری

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟

آیا از زمان پاسخگویی رضایت داشتید؟

آیا از رفتار تکنسین رضایت داشتید؟

آیا از هزینه ها رضایت داشتید؟

آیا توضیحات کافی داده شده است؟